SPAARNDAMMERHART

SPAARNDAMMERHART
AMSTERDAM Spaarndammerbuurt – Met het plan ‘Spaarndammerhart’ haalde Heijmans de opdracht binnen om een braakliggend terrein middenin de historische Amsterdamse School-buurt te herontwikkelen. Een symbiose van architectuur, kunst, landschap en duurzaamheid, refererend aan de uitgangspunten van de Amsterdamse School, waarin bouwen en kunst samen opgaan. Aan die uitgangspunten voegen zij de elementen groen en duurzaamheid toe. De bouw start midden 2018.

In opdracht van Heijmans fotografeerde ik Ashley van der Tol (commercieel manager bij Heijmans) en Hans van der Zant (ontwikkelaar) in de Spaarndammerbuurt.